Categorieën
Bedrijfsvoering Praktijk en Ervaring

Mijn 8 motieven om MVO-beleid te adviseren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een ingrijpende gebeurtenis was voor mij de aanleiding om na te denken over met welke activiteiten ik -als eind vijftiger- een bijdrage zou kunnen leveren aan de maatschappij. Na vele jaren in managementposities drong het stap voor stap tot mij door dat er meer is dan de klassieke economische theorie, het behalen van goed bedrijfsresultaat en het werk bieden aan mensen. Elke organisatie zou zich bezig moeten houden met MVO-beleid. De grote stimulator tijdens dit bewustwordingsproces was mijn echtgenote, die uiteindelijk aan haar ziekte is overleden.

 

Ik wil met jullie graag mijn acht motieven delen die voor mij een rol spelen bij datgene wat ik nu doe als adviseur op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van groter geheel, tot praktisch en dichtbij. Waarom acht? In de Chinese cultuur is dit het getal voor kosmisch evenwicht en staat het voor kracht op materieel niveau en daarmee succes.

 

 1. Verantwoordelijkheid voor de natuur

Ons economische systeem heeft in de loop der jaren geleid tot uitputting van grondstoffen, bedreiging van de ecologie systemen en de beïnvloeding van het klimaat. Zonder heel idealistisch te zijn, ben ik van mening dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de aarde leefbaar te houden voor de generaties na ons. Elke organisatie kan uiteindelijk zijn steentje bijdragen met een goed MVO-beleid. Hoe? Door bijvoorbeeld andere productiemethoden te ontwikkelen met minder uitstoot, materialen her te gebruiken en dichter bij huis te produceren.

 

 1. Verantwoordelijkheid voor de samenleving

Het economische systeem beïnvloedt niet alleen de ecologie, maar ook de sociologie. Door te produceren in lage-loon-landen, onder discutabele omstandigheden, houden we een systeem van ongelijkheid in stand. Een leefbaar inkomen voor arbeiders en arbeidsomstandigheden in lijn met onze ARBO-wetgeving, zou waar ook ter wereld een verplichting moeten zijn. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat er een eerlijke prijs betaald wordt voor producten.

 

 1. Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Het is een cliché, maar zo waar. Je eigen gedrag veranderen is essentieel om een gedragsverandering bij anderen te bewerkstellen. Zo heb ik eigenlijk ook een MVO-beleid in mijn leven. Ik reis heel bewust zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, ik doe aan afvalscheiding, bankier bij een duurzame bank en doe aan vrijwilligerswerk.

 

 1. Bewustwording creëren

Door mijn eigen gedragsverandering, managementervaring, kennis, interesse en maatschappelijke betrokkenheid kon ik anderen wijzen op het belang van een passend MVO-beleid. In mijn ogen is maatschappelijk verantwoord ondernemen een bedrijfsbeleid dat gericht is op het maken van winst, maar in harmonie met het welzijn van de medewerkers, de impact op het milieu en de impact op de samenleving. Door deze bewustwording op praktische wijze stap voor stap door te lopen, wordt dit proces schaalbaar en behapbaar.

 

 1. Lagere kosten

Velen hebben nog steeds het idee dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tot hogere kosten leidt. Toch is dit vaak niet het geval. Het gaat juist om kansen zien, wat resulteert in lagere kosten, een betere positie en daardoor een gezonder bedrijf. Zo hoeft tijd en aandacht besteden aan goed werkgeverschap helemaal geen grote investering te zijn, maar kan het wel leiden tot lagere personeelskosten.

 

 1. Oog hebben voor de lokale samenleving

Naast maatschappelijk verantwoord ondernemen, bestaat er ook maatschappelijk betrokken ondernemen. Hiermee bedoelen we het vrijwillig ter beschikking stellen van mensen, faciliteiten en netwerken aan een lokale samenleving. Maatschappelijk betrokken ondernemen is een mooie vorm van ondernemen, waarmee je een goed doel steunt. Daarnaast draagt het ook nog eens bij aan een positieve uitstraling. Deze activiteiten dragen zonder twijfel ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en daarmee hun functioneren binnen een bedrijf.

 

 1. Ervaring toepassen bij maatschappelijke uitdagingen

De laatste decennia ben ik actief geweest in internationale ketens, en dan vooral die met een productie in het Verre Oosten en transport naar Europa. Ik heb daar gewoond en gewerkt, ik ben omgegaan met de mensen daar en heb me verdiept in de cultuur. Dankzij deze kennis kan en wil ik nu een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van een keten. Zo is maatschappelijk verantwoord inkopen voor een bedrijf één van de middelen om impact te kunnen maken.

 

 1. Uitdragen van de boodschap

Als je de berichten van de pers moet geloven zijn veel bedrijven actief bezig met een maatschappelijk verantwoord beleid. Onderzoeken wijzen echter uit dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dit noemen we Greenwashing.

Het tegenovergestelde gebeurt echter ook. Bedrijven communiceren niet voldoende over hun MVO-beleid en zo blijven hun activiteiten bewaarde geheimen. Ik wil deze bedrijven helpen om open en eerlijk te rapporteren over het beleid wat ze doorvoeren. In alle gevallen zou transparantie over het beleid van een bepaalde organisatie de norm moeten zijn. Transparantie en integriteit zijn onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row value=”Meld mij aan” icon=”” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ target=”_self” style=”” radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” inline=”” alignment=”center” animation=”” animation_style=”fadeInUp” animation_duration=”0.8″ animation_delay=”0.4″ animation_offset=”95%” parallax=”” parallax_start=”transform:translateY(50px);” parallax_end=”transform:translateY(-50px);” class=””][vc_column][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

5 aspecten die bepalen hoe gezond en toekomstbestendig jouw bedrijf is

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bijna alle bedrijven zijn gericht op het maken van winst. Maar wanneer het maken van winst in harmonie is met het welzijn van je medewerkers en de impact op het milieu en de samenleving, dan ben je pas een toekomstbestendig en gezond bedrijf.  Deze stelling is heel algemeen. In deze blog geven we daarom toelichting aan de hand van 5 aspecten die in onze ogen bepalend zijn voor een toekomstbestendig en gezond bedrijf.

 

1. Goed werkgeverschap

Binnen je HR-beleid invulling geven aan het begrip goed werkgeverschap draagt in hoge mate bij aan het succes en de gezondheid van je bedrijf. Door bedrijfsvoering in een gezonde en prettige werkomgeving voelen medewerkers zich sterker verbonden met de organisatie. Focus je daarnaast op het bevorderen van vitaliteit, de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers.  Medewerkers voelen zich hierdoor vaak creatiever, productiever, veerkrachtiger, stressbestendiger, gezonder en zijn minder vaak ziek. Je bent hierdoor een aantrekkelijke werkgever, tegen relatief lage kosten.

 

2. Impact op het milieu

Het is heel belangrijk om te weten wat jouw bedrijfsactiviteiten aanrichten. Of het nu gaat om een groothandel die importeert en exporteert of een zakelijke dienstverlener met huisvesting op een locatie, ieder bedrijf verbruikt energie, veroorzaakt Co2 uitstoot en heeft afval. Wanneer je informatie hebt over de hoeveelheden hiervan, kun je reductiedoelstellingen stellen en maatregelen nemen. Dit vergt waarschijnlijk investering, maar uiteindelijk krijg je een goede mogelijkheid om dit later terug te verdienen.

 

3. Impact op de samenleving

Probeer antwoord te krijgen op de volgende vragen: In welke mate dragen jouw inspanningen bij aan goede leefomstandigheden voor arbeiders van leveranciers in de landen waar je producten koopt? Wordt er maatschappelijk verantwoord ingekocht? Is dit tegen een eerlijke prijs en eerlijke voorwaarden? Worden er verbeteringen gestimuleerd? Wanneer dit niet voor jou van toepassing is en je dichter bij huis inkoopt, kun je je ook eens verdiepen in maatschappelijk betrokken ondernemen. In dit filmpje vertel ik hier meer over.

 

4. Transparantie

Transparantie is voor traditionele handelsbedrijven nog steeds een lastig onderwerp. Ze zeggen dat ze door de concurrentie zo vertrouwelijk mogelijk willen zijn over hun bronnen. Dit is echter lang niet altijd van toepassing. Wil je echt een gezond bedrijf zijn moet je open en eerlijk zijn over de keten waarin je opereert, met welke partijen je zaken doet en waar je je producten inkoopt.

 

5.  Integriteit

Stel jezelf de volgende vragen: Op welke wijze doe je zaken? Hoe communiceer je over je bedrijfsactiviteiten? Is er bijvoorbeeld sprake van eerlijke communicatie, of bevat jullie communicatie elementen van greenwashing? Wordt er gebruik gemaakt van belastingconstructies, die mogelijk wettelijk zijn toegestaan, maar waarbij afgevraagd kan worden of het moreel-ethisch juist is? Reputatieschade is zo geleden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Wil je wel iets aan MVO doen maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

In 5 stappen inzicht in uw duurzaamheidsbeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hoe starten met duurzaamheid?

In onze vorige blog gaven we tips over hoe je als bedrijf kunt starten met MVO en duurzaamheid, simpelweg door het personeel mee te laten denken en met ideeën te laten komen. Door personeel zelf te laten meedenken, zal het minder moeite kosten om het gedrag van het personeel te veranderen. Door intern draagvlak kun je zo impact maken zonder dat hiervoor beleidsdocumenten of kosten gemaakt moeten worden.

In deze blog leggen we uit hoe je met 5 eenvoudige stappen inzicht krijgt in de manier waarop jouw organisatie nu bezig is met duurzaamheid. Met andere woorden: je meet wat je op dit moment teweegbrengt, en stelt vast wat je uiteindelijk wilt bereiken. De 5 stappen zijn:

 1. Benoem wat je wilt weten
 2. Verzamel gegevens
 3. Controleer de kwaliteit van de gegevens
 4. Bepaal doelstellingen
 5. Deel de uitkomsten met de organisatie

 

 1. Benoem wat je wilt weten

Bij duurzaamheid wordt onderscheid gemaakt tussen milieu gerelateerde, sociale en economische aspecten. Milieu gerelateerd aspecten zijn bijvoorbeeld: energie- en waterverbruik, mogelijk lozing van water, afval, papierverbruik, transport, mobiliteit en uitstoot. Bij sociale aspecten kun je denken aan opbouw van het personeelsbestand, ziekteverzuim, personeelsverloop en gemiddeld aantal uren opleiding.

De economische aspecten hebben met name betrekking op geldstromen van klanten naar leveranciers en geldverstrekkers en de financiële verslaglegging. Door te starten met de milieu gerelateerde en sociale aspecten hou je het proces relatief simpel en behapbaar. Je kunt er ook voor kiezen om je de eerste keer te beperken tot een kernactiviteit en in een later stadium meer te doen.

 

 1. Verzamel gegevens

Als in stap 1 duidelijk is benoemd wat je wilt weten, kunnen de meeste gegevens al worden verzameld met facturen en rapporten. Je kunt ook altijd zoeken naar informatie die verkregen is van leveranciers en dienstverleners. Zo kijk je dus wat er op het gebied van duurzaamheid al gemeten wordt en wat eventueel makkelijk op te vragen is. Hanteer daarbij altijd een gelijke periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar. Mogelijk vergt dat bij sommige bronnen wat moeite. Je moet dan de afweging maken of het prioriteit heeft om er veel tijd en energie in te steken.

 

 1. Controleer de kwaliteit van de gegevens

In deze stap analyseer je of de gegevens recent genoeg, betrouwbaar zijn en of er nog iets ontbreekt. Zorg ervoor dat appels met appels worden vergeleken.

 

 1. Bepaal doelstellingen

Als bekend is wat de huidige stand van zaken is (de nulmeting) kun je beschrijven hoe je deze aspecten in de toekomst wilt verbeteren en welke acties daarvoor nodig zijn. Druk de doelstelling altijd uit in percentages. Wees daarbij realistisch, maar wel ambitieus en zo concreet mogelijk. Door acties te koppelen aan doelstellingen krijg je een handig werkdocument waar je als organisatie iets mee kunt.

 

 1. Deel de uitkomsten met de organisatie

Door binnen de organisatie te rapporteren over de huidige stand van zaken wat betreft duurzaamheid, de doelstellingen voor de toekomst en de acties die daaraan gekoppeld zijn, creëer je intern draagvlak. Als het personeel bij het benoemen van de acties al betrokken is, zal de kans van slagen om de doelstellingen te halen en impact te maken nog groter zijn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row icon=”” divide_line=”” divide_line_width=”90″ divide_line_height=”1″ divide_line_color=”#ff655c” text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes” google_fonts=”font_family:Abril%20Fatface%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”” animation=”” animation_style=”fadeInUp” animation_duration=”0.8″ animation_delay=”0.4″ animation_offset=”95%” parallax=”” parallax_start=”transform:translateY(50px);” parallax_end=”transform:translateY(-50px);” custom_heading_letter_spacing=”” custom_heading_font_weight=”” font_italic=”” responsive_font_size=”” link=””][vc_column][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering Commerciële kansen

Draag met deze 4 tips gemakkelijk bij aan MVO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Uit meerdere onderzoeken onder consumenten en ondernemers blijkt dat de meerderheid wel beseft dat ze moet verduurzamen, maar niet weet op welke manier ze dat het beste kan doen. MVO is onontkoombaar, maar hoe doe je het?

Wij hebben daarom 4 tips waarmee je op een snelle en gemakkelijke manier kunt bijdragen aan MVO. Het handige aan deze tips is dat je simpelweg direct kunt starten, zonder dat hiervoor beleidsdocumenten of kosten gemaakt moeten worden. De gedragsverandering van alle betrokkenen wordt toekomstgericht en de uitkomsten hebben a) direct effect op uw bedrijf en b) resulteren in lagere kosten.

 

De 4 tips

 1. Laat iedereen binnen het bedrijf een rol in spelen
 2. Moedig creativiteit aan bij het meedenken
 3. Geef positieve feedback over de inbreng en het gedrag
 4. Deel de uitkomsten als gevolg van de gedragsverandering

 

1. Laat iedereen binnen het bedrijf een rol spelen

Werknemers hebben bij het uitoefenen van hun functie meestal wel een idee hoe zaken anders aangepakt kunnen worden. Op kantoor kun je bijvoorbeeld minder printen, of beeldschermen en printers altijd uitzetten na gebruik. In het magazijn of productiefaciliteit kun je besparen op het hergebruiken -of anders gebruiken- van diverse materialen. Niet iedere werknemer zal vanaf het begin al inbreng hebben of met goede ideeën komen, maar het feit dat er wel de mogelijkheid is om mee te denken, zullen ze waarderen. Wanneer je blijft benadrukken dat het door kleine stappen behapbaar blijft, zal de weerstand -die er ongetwijfeld ook is- verminderen.

 

2. Moedig creativiteit aan

Met gezond verstand, flexibiliteit en creativiteit kan veel bereikt worden. Je kunt jezelf bijvoorbeeld afvragen: Is het noodzakelijk om iedere dag met de auto naar het werk te komen? Is dit relatiebezoek echt van belang? Waarom hebben we nog een aantal printers staan als we grotendeels papierloos werken? Waarom gebruiken we wegwerp bekertjes en plastic roerstaafjes voor de koffie?

 

3. Geef positieve feedback over de inbreng en het gedrag

Als leiding zul je moeten laten blijken dat je de aangedragen ideeën waardeert, en dat je transparant bent over de uitkomsten ervan. Op deze manier zal er een positieve attitude ontstaan. Hierdoor zullen ook de sceptici aanhaken en de al eerder aangehaakte werknemers nog enthousiaster worden. Men zal het leuk vinden om een steentje bij te dragen.

 

4. Deel de uitkomsten

Het is heel mooi als je met je personeel kunt delen dat de verbruikte hoeveelheid papier, energie of getankte liters brandstof is verminderd, simpelweg door wat zij bedacht hebben. Het zal medewerkers ook motiveren om na te blijven denken over de volgende stappen die gezet kunnen worden zonder dat er kosten gemaakt worden. Of misschien later zaken die aangepakt kunnen worden, maar wel een investering vragen. Beperk het delen van de uitkomsten niet tot één of enkele keren, maar maak er een periodieke rapportage van. Zo wordt de gedragsverandering duurzaam, wordt mogelijk zelfs een hekel onderwerp bespreekbaar, en kunnen er weer vervolgstappen worden gezet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

Ketentransparantie: één van de basisprincipes van MVO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ketenverantwoordelijkheid

Nog niet zo heel lang geleden werd er door handelsbedrijven steeds heel geheimzinnig gedaan over waar zij hun goederen lieten produceerden en inkochten. Ondanks dat consumenten en stakeholders steeds meer vragen naar transparante processen, zijn er nog tal van bedrijven die niet transparant communiceren over ketenverantwoordelijkheid.

Stel jezelf de vraag: ‘Kan transparante communicatie over de keten een positief effect hebben op onze marktpositie?’

Deze vraag is met name belangrijk wanneer je als bedrijf levert aan consumenten. Zo zal een consument het bijvoorbeeld positief opvatten als je als bedrijf bent aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Wanneer er echter in de pers verschijnt dat concrete verbeteringen voor kledingarbeiders nog uitblijven en ketentransparantie nog weinig voorstelt, zal de consument weer in verwarring raken. Als je de consument duidelijk maakt welk kledingstuk waar is gemaakt en onder welke omstandigheden, zal dit de verkoopcijfers beïnvloeden. Eerlijk en helder communiceren als bedrijf is dus essentieel.

 

Communiceer je visie op MVO

Voor grotere bedrijven is er een EU-transparantierichtlijn. Hierin verplicht de EU bedrijven om openheid te geven over milieu en maatschappelijk beleid. Deze plicht geldt voor 120 Nederlandse bedrijven. Het zijn echter niet alleen de multinationals die open en duidelijk moeten rapporteren. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van Nederlandse bedrijven die vanuit hun eigen visie al transparant communiceren.

De duurzaamheidsverslagen van retailers PLUS en Zeeman blinken volgens de jury van de Kristalprijs (een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) uit op gebied van ketentransparantie. Zeeman maakt met het verslag, maar ook op hun website, op een heldere wijze inzichtelijk dat goed én goedkoop prima samengaan.

Wilt u ook méér transparant communiceren? Doe dit dan niet alleen in duurzaamheidsrapporten, maar ook via uw website.

 

Overtuig jouw koper

Daniel Goleman spreekt in zijn boek Groene intelligentie (2009) over radicale transparantie. Volgens hem betekent radicale transparantie: “Het nagaan van ieder substantieel effect van een artikel, van de fabricage tot het moment van weggooien – niet alleen de koolstofvoetafdruk en andere milieukosten, maar ook de biologische risico’s en de consequenties voor degenen die het gemaakt hebben – en die effecten aan de consument aanbieden op het moment dat ze voor een aankoopbeslissing staan.”

Hij noemt hierbij drie regels:

 1. Weet wat je teweegbrengt
 2. Stimuleer verbetering
 3. Deel wat je leert

Ook al komt dit boek uit 2009, tien jaar later zijn deze regels nog steeds zo toepasselijk.

 

Vergroot je commerciële kansen met MVO

Wilt u -met een concreet beleid- een bedrijf zijn dat maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dan is maatschappelijk verantwoord inkopen en daar eerlijk en transparant over communiceren, één van de basisprincipes.

Wij kunnen u hierbij op pragmatische wijze ondersteunen met een MVO Business Case. In korte tijd wordt een nulmeting uitgevoerd door middel van een checklist. Deze nulmeting resulteert uiteindelijk in een rapportage. In deze rapportage wordt specifiek weergegeven bij welke thema’s verbetering mogelijk is doormiddel van maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast zal duidelijk worden hoe deze maatregelen en verbeteringen zullen leiden tot kostenbesparing en vergroting van commerciële kansen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row icon=”” divide_line=”” divide_line_width=”90″ divide_line_height=”1″ divide_line_color=”#ff655c” text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes” google_fonts=”font_family:Abril%20Fatface%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”” animation=”” animation_style=”fadeInUp” animation_duration=”0.8″ animation_delay=”0.4″ animation_offset=”95%” parallax=”” parallax_start=”transform:translateY(50px);” parallax_end=”transform:translateY(-50px);” custom_heading_letter_spacing=”” custom_heading_font_weight=”” font_italic=”” responsive_font_size=”” link=””][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

Communiceer over MVO!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een vorige blog schreven we over het proces van greenwashing en hoe dit steeds meer doorzien wordt door de buitenwereld. De vorige week gepubliceerde Maatschappelijke Imago Monitor 2018* toont aan dat 37% van het Nederlandse publiek de goede bedoelingen van bedrijven wantrouwt!

Een stevige uitdaging voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Het omgekeerde van greenwashing komt echter ook voor. Dat wil zeggen: bedrijven die goed doen voor hun personeel of voor de maatschappij, maar dit niet aan de grote klok hangen. Zoals dit voorbeeld uit de praktijk van Casty Consult:

Wij voerden een project uit bij een zakelijke dienstverlener waarbij maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen al in de genen zat. Zo waren er al diverse MVO-aspecten opgenomen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een verantwoord ingericht kantoor, dichtbij een tramhalte, gezamenlijke lunches voor het team, volop ruimte voor deeltijdwerk etc.

Met andere ogen kijken

Het bedrijf vroeg ons hoe zij hun MVO-overtuiging beter tot uitdrukking konden brengen. Na het invullen van de questionnaire en onze observaties was onze analyse dat ze dit met name door communicatie konden realiseren. De website was zeer zakelijk en bevatte geen enkele uiting over hun overtuiging. Aangezien de samenstelling van het team een van de belangrijkste factoren is voor het succes van hun businessconcept, lag daar de nadruk op ons advies:

 • Op hun website is nu te lezen hoe het team met elkaar en de klant omgaat.
 • In personeelsadvertenties communiceren ze nu wat ze bieden op maatschappelijk verantwoord gebied. Zo laten ze zien een aantrekkelijke werkgever te zijn voor degenen die zingeving laten meewegen bij hun werkgeverskeuze.

 

MVO ondernemen: start met de Business Case

Deze en andere cases tonen aan dat, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, een uitgebreid duurzaamheidsverslag niet noodzakelijk is. U bereikt al snel betere resultaten met stakeholders door:

 • Belangrijkste feiten (en eventueel resultaten) van uw MVO-beleid op te nemen op de website
 • Eerlijk en transparant te communiceren over uw product of dienst

 

Casty Consult kan u op pragmatische wijze ondersteunen bij het formuleren van maatschappelijk verantwoord beleid. Wij doen dit met een MVO Business Case. In korte tijd voeren we een nulmeting uit door middel van een questionnaire. Deze nulmeting resulteert in een rapportage. Hierin geven we aan op welke thema’s aanzienlijke verbetering mogelijk is door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe u deze thema’s met behapbare maatregelen kunt aanpakken, en welke kostenbesparing en vergroting van commerciële kansen u hiermee kunt realiseren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

Van bezit naar gebruik is óók MVO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het bedrijfsleven is het al langer gangbaar dat de aanbieder van een dienst of product een bedrag in rekening brengt op basis van gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de koffiemachine, waarbij de hoeveelheid koppen koffie wordt afgerekend.

 

‘Product as a service’ – een voordeel voor people, planet én profit

Eerst werd er een koffiemachine neergezet en werd een bedrag gerekend voor de hoeveelheid geschonken koppen. In die situatie moest je zelf wel de koffie en toebehoren aanschaffen. Inmiddels zijn er meerdere vormen; met als ultieme vorm dat je als afnemer per kop betaalt en de dienstverlener de rest voor je regelt. Dit worden ook wel hybride concepten genoemd.

De ontwikkeling van businessmodellen die zich richten op ‘product as a service’ zien we op veel gebieden. Dat kunnen facilitaire zaken zijn, maar ook productiemiddelen.

Wat begon met de koffiemachine, kennen we nu ook als:

 • werken in de Cloud in plaats van via eigen servers
 • afnemen van bereikbaarheid, in plaats van een telefooncentrale aanschaffen
 • kantoorinrichting en verlichting als service, in plaats van zelf aanschaffen
 • afnemen van mobiliteit, in plaats van het bezit van eigen vervoersmiddelen (denk aan deelautoconcepten zoals Greenwheels en Car2Go)

 

MVO-beleid: van bezit naar gebruik

Deze nieuwe businessmodellen hebben een positieve impact op het milieu en de maatschappij en kunnen daarom worden opgenomen in een allesomvattend MVO-beleid. Producenten en aanbieders hebben er belang bij om betere producten te vervaardigen die langer meegaan en eenvoudiger te repareren of te demonteren zijn. Er ontstaat een vorm van circulaire en meer lokale economie. Hierdoor worden minder primaire grondstoffen onttrokken als in de lineaire economie, en wordt er over kortere afstanden getransporteerd.

De transformatie van bezit naar gebruik vinden wij een mooi onderwerp voor bedrijven die beleid ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bedrijven betalen voor gebruik in plaats van voor bezit. Flexibiliteit is hierbij misschien nog wel belangrijker dan het kosteneffect. Er ontstaat schaalbaarheid, in plaats van te veel of te weinig capaciteit in vergelijking met een investering. Er ontstaat een verschuiving vaste naar variabele kosten. Bij het onderzoek op welke wijze u met concreet beleid een MVO bedrijf kunt zijn, is het overwegen van ‘gebruik’ in plaats van ‘bezit’ zeker de moeite waard.

 

MVO ondernemen: start met de Business Case

Casty Consult kan u daarbij op pragmatische wijze ondersteunen met een MVO Business Case. In korte tijd voeren we een nulmeting uit door middel van een questionnaire. Deze nulmeting resulteert in een rapportage. Hierin geven we aan op welke thema’s aanzienlijke verbetering mogelijk is door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ook rapporteren we over hoe deze thema’s met behapbare maatregelen kunnen worden aangepakt, en welke kostenbesparing en vergroting van commerciële kansen u hiermee kunt realiseren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

Greenwashing kan niet meer

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Greenwashing is een term die een aantal jaren terug ontstond in een periode waarin met name merken van consumentenartikelen bepaalde kenmerken van hun producten groener deden voorkomen dan ze in werkelijkheid waren.

 

Schade verhullen

Eén van de definities van greenwashing is dan ook ‘het verhullen van de nadelige effecten van een product achter één enkele groene eigenschap’.

Neem bijvoorbeeld een T-shirt van biologisch katoen. Dat klinkt verantwoord, maar door het biologische van katoen te benadrukken, blijven de schadelijke effecten van het product verborgen. Immers: er is 8.000 liter water nodig voor het telen van één kilo katoen. Het label biologisch katoen wekt ten onrechte de indruk dat er sprake is van een verantwoord product.

 

Te pas en te onpas

Het nieuws dat iedere dag op ons afkomt heeft intussen ook iets van greenwashing. Het woord duurzaam wordt te pas en te onpas gebruikt. Ook communicatieafdelingen van bedrijven lijken continu bezig met het verspreiden van de boodschap hoe goed hun merk of bedrijf bezig is voor de maatschappij, het milieu of klimaat.

 

Social media

Afnemers en consumenten hebben toegang tot veel informatie.  Onder andere door de social media wordt greenwashing meer en meer doorzien en ook afgestraft. Greenwashing kan in deze tijd gewoon niet meer. Bij afnemers is er echter wel een verschil tussen attitude en gedrag. Een consument denkt óók aan zijn portemonnee. Een recent onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat 55% van de consumenten duurzame kleding weliswaar belangrijk vindt, maar de prijs belangrijker.

 

Open en eerlijk

Advies van Casty Consult: door maatschappelijk verantwoord beleid te formuleren en eerlijk te communiceren over je product of dienst voorkom je de stempel ‘greenwasher’.

 

Casty Consult kan u daarbij op pragmatische wijze ondersteunen met een MVO Business Case. In korte tijd voeren we een nulmeting uit door middel van een questionnaire. Deze nulmeting resulteert in een rapportage. Hierin geven we aan op welke thema’s aanzienlijke verbetering mogelijk is door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Welke behapbare maatregelen u kunt nemen. Welke kostenbesparing u kunt verwachten. En hoe u uw commerciële kansen vergroot.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering

Het belang stakeholders binnen uw MVO beleid

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Verwachtingen van uw stakeholders

We hebben het vaak over stakeholders… maar wat of wie zijn dat eigenlijk? Welke verwachtingen hebben ze en wat betekenen ze voor het succes van uw bedrijf?

Kort gezegd: een stakeholder is een persoon of organisatie die van invloed is op uw bedrijfsbeleid of op de bedrijfsvoering. Ieder bedrijf heeft ermee te maken. En daarbij onderscheiden we interne en externe stakeholders. De wijze waarop u omgaat met de behoeften en belangen van al uw stakeholders, óók op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, bepaalt uiteindelijk het succes van uw onderneming.

 

Stakeholders benoemen

Om in te schatten wat uw stakeholders van u verlangen, is het belangrijk om de stakeholders van uw bedrijf eerst te benoemen. Dit kunnen vele interne en externe belanghebbenden zijn, die in meer of mindere mate invloed hebben. Een paar voorbeelden:[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”20px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Interne stakeholders                

 • Werknemers
 • Aandeelhouder(s)
 • OR

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Externe stakeholders:

 • Klanten
 • Banken
 • Leveranciers
 • Overheid
 • Media

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]

Analyseren van uw stakeholders

Na het benoemen van uw stakeholders, kan een stakeholder-analyse worden gemaakt, waarbij de belangrijkste vragen zijn:

 • Wie heeft de meeste invloed op het beleid
 • Wie ondervindt de meeste invloed
 • Wie stelt welke eisen
 • Wie zijn de grootste supporters
 • Wie vormt de grootste uitdaging

De antwoorden op deze vragen leiden tot bewustwording en vormen de basis voor verdere planvorming.

 

Gezonder bedrijf door MVO

Door tegemoet te komen aan de verwachtingen van uw stakeholders, kunt u een letterlijk en figuurlijk een gezonder bedrijf worden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan bij vele stakeholders een belangrijke verwachting zijn. Advies van Casty Consult: analyseer uw stakeholders, breng verwachtingen in kaart en ontwikkel concreet beleid om hieraan tegemoet te komen.

Casty Consult kan u daarbij op pragmatische wijze ondersteunen met een MVO Business Case. In korte tijd voeren we een nulmeting uit door middel van een questionnaire. Deze nulmeting resulteert in een rapportage. Hierin geven we aan op welke thema’s aanzienlijke verbetering mogelijk is door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Welke behapbare maatregelen kunt u nemen en welke kostenbesparing en vergroting van commerciële kansen kunt u hiermee realiseren?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Bedrijfsvoering Werkgeverschap

Rapportage op het gebied van HR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een breed begrip. Steeds meer organisaties willen een stap nemen; goed werkgeverschap draagt namelijk bij aan gelukkige werknemers en daardoor ook aan het succes van de organisatie. U leest in verschillende blogs hoe u in 4 stappen op een snelle en gemakkelijke manier kunt bijdragen aan goed werkgeverschap. Deze week stap 3.

 1. Werkomgeving
 2. Stimuleren van gezondheid
 3. Welzijn van medewerkers
 4. Rapportage op gebied van HR

 

Stap 4: Rapportage op het gebied van HR

Het opstellen van een sociaal jaarverslag is geen verplichting, tenzij een organisatie een personeelsvertegenwoordiging heeft. Ook in dat geval gaat het slechts om minimaal 1x per jaar een rapportage over het sociaal beleid dat gevoerd is en het aantal personen en verschillende groepen die er werken. Indien er sprake is van meer dan 500 werknemers is een MVO-jaarverslag wel verplicht.

Hoe meet u of uw organisatie voldoende invulling geeft aan goed werkgeverschap? Wij stellen in onze checklist enkele vragen over rapportages.

Het monitoren van HR-meetinstrumenten draagt in onze optiek bij aan bewustwording of het HR-beleid als maatschappelijk verantwoord kan worden beschouwd. Als er geen werknemerstevredenheid wordt gemeten en de effecten van de HR-activiteiten niet worden gemonitord, worden conclusies alleen op gevoel bepaald. Dit is juist iets wat u niet wilt als u goed werkgeverschap nastreeft. Dergelijke activiteiten vragen geen grote investeringen, maar leveren uiteindelijke wel het een en ander op.

Op transparante wijze meten en rapporteren verbetert de kwaliteit van beslissingen en verhoogt de betrokkenheid.

 

[/vc_column_text][vc_column_text padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ border_top=”1″ border_right=”1″ border_bottom=”1″ border_left=”1″ border_color=”#000000″ border_style=”solid” border_radius=”1″]

Dit jaar was ik medeauteur van de MVO-paragraaf van het externe jaarverslag van een bedrijf. In dit verslag hebben we niet alleen beschreven wat de core values zijn, welk HR-beleid wordt gevoerd, hoeveel mensen werkzaam zijn en welk ziekteverzuim is geregistreerd. Maar ook hoe het bedrijf bij wil dragen aan het welzijn van haar medewerkers, op welke wijze het in de productie omgeving en magazijn gevaarlijke situaties tracht te voorkomen en hoeveel incidenten met welk verzuim er zijn geweest.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”28px”][vc_column_text]Bent u benieuwd naar wat Gerard voor u kan betekenen? Neem dan contact op via gerard@castyconsult.nl of 06-50617286.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row icon=”” divide_line=”” divide_line_width=”90″ divide_line_height=”1″ divide_line_color=”#ff655c” text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes” google_fonts=”font_family:Abril%20Fatface%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css_animation=”” animation=”” animation_style=”fadeInUp” animation_duration=”0.8″ animation_delay=”0.4″ animation_offset=”95%” parallax=”” parallax_start=”transform:translateY(50px);” parallax_end=”transform:translateY(-50px);” custom_heading_letter_spacing=”” custom_heading_font_weight=”” font_italic=”” responsive_font_size=”” link=””][vc_column][vc_custom_heading text=”Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom MVO?” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23303450″ use_theme_fonts=”yes”][agni_button value=”Meld mij aan” url=”https://castyconsult.activehosted.com/f/2″ radius=”60px” choice=”accent” size=”lg” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]