FAQ’s

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Wat bereik ik met maatschappelijk verantwoord ondernemen?”]Door bij alle bedrijfsbeslissingen de gevolgen voor mens en milieu een belangrijke rol te laten spelen, wordt in alle opzichten een gezonder bedrijf gecreëerd.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Is er verschil tussen maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen?”]Beide begrippen worden door elkaar gebruikt en hebben dezelfde achtergrond. Zowel bij duurzaam ondernemen als maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bij het nemen van beslissingen rekening gehouden met harmonie tussen people, planet en profit.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Is er een verschil tussen maatschappelijk betrokken en maatschappelijk verantwoord ondernemen?”]Maatschappelijk betrokken ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Het is wel onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt bij aan een positieve uitstraling, maar heeft geen directe invloed op de bedrijfsvoering.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Zijn er veel kosten gemoeid met invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen?”]Dat is niet noodzakelijk. De kosten en investeringen die gemoeid zijn met het definiëren van beleid en vervolgens implementeren worden in hoge mate bepaald door het ambitieniveau. Bijvoorbeeld een investering in LED-verlichting is aanzienlijk, maar resulteert in significant lagere energiekosten en heeft daardoor een korte terugverdientijd.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Zijn er ook nadelen verbonden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?”]Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestreefd naar een optimale balans tussen people, planet en profit. Mogelijk worden investeringen op dit gebied niet direct, maar op langere termijn terugverdiend. Die investering moet wel gefinancierd (kunnen) worden.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Wat doet Casty Consult meer dan mijn HR afdeling?”]De aanpak van Casty is niet alleen gericht op het werkgeverschap of duurzaamheid van de werkomgeving, maar ook op transparantie in bedrijfsvoering en duurzaamheid van de keten.

Op basis van verkregen informatie geven wij de thema’s aan waar significante bedrijfsverbetering mogelijk is.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Bestaan er keurmerken/certificaten op gebied van MVO?”]Er zijn vele internationale keurmerken, maar hét MVO-keurmerk bestaat niet. De Nederlandse MVO Prestatieladder is een managementsysteem met normen gebaseerd op ISO26000 dat wel gecertificeerd kan worden en daardoor het meest geschikt, als er behoefte/noodzaak is aan een certificaat.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Hoe weet ik of ik moet voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing van de Wet Milieubeheer?”]Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan moet u in 2019 voldoen aan de Informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag laten weten welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Zie hiervoor https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Kom ik in aanmerking voor subsidie voor MVO-investeringen?”]Op gebied van energie en milieu bestaan er diverse subsidieregelingen. Of uw investering daarvoor in aanmerking komt, hangt van verschillende zaken af. Wij kunnen u hierover informeren en adviseren.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”20px”][vc_toggle title=”Ik kan toch ook zonder adviseur aan de slag gaan?”]Dat kan zeker, maar in alle gevallen zal er tijd en energie in gestoken moeten worden. Diverse sites bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld DuurzaamMKB.nl of de mvowijzer.nl. De stichting Stimular verstrekt een gratis tool via milieubarometer.nl.[/vc_toggle][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]