Onze samenwerking start met de Business Case.

Ontwikkeld door ons, een leidraad voor u. Krijg inzicht in en hulp bij het ontwikkelen van uw MVO beleid.

We starten onze samenwerking met het doorlopen van de MVO Business Case. Casty neemt hierbij een kijkje in de keuken van uw organisatie. Wij kijken kritisch naar verschillende aspecten: van bedrijfsvoering tot operationele en logistieke processen.

Casty stelt een groeipotentieel vast, gericht op duurzaam en verantwoord ondernemen. Wij adviseren u vervolgens over noodzakelijke én optionele (is er al low-hanging fruit?) veranderingen die bijdragen aan een gezonde onderneming.

Bewustwording

Wat kan verantwoord ondernemen voor uw organisatie betekenen? Samen formuleren we een missie, visie en doel. Dit vertalen we naar een concreet MVO-beleid.

ÉÉN

Nulmeting

Casty inventariseert uw huidige bedrijfssituatie. Wij gaan in dialoog met u en uw medewerkers, analyseren relevante verslagen of rapporten, observeren verschillende processen en doorlopen een questionnaire.

TWEE

Advies

Op basis van deze ‘nulmeting’ ontvangt u een gericht MVO advies. Welke thema’s kunnen in welk tijdframe gerealiseerd worden? Is er ‘low handig fruit’ en hoeveel capaciteit (geld, mensen, middelen) is er beschikbaar?

DRIE

Plan van Aanpak

We stellen een plan van aanpak op om de verbeteringen effectief te implementeren. U kunt zelf aan de slag te dit plan. Ontbreekt het u aan tijd of expertise? Casty Consult ondersteunt u bij het uitrollen van een allesomvattend MVO-beleid, ter opvolging van de Business Case. Als projectmanager, coach of adviseur – u bepaalt de intensiteit van onze samenwerking. We verwachten wel wederzijds commitment van u en uw team.

VIER

Meer weten over de Business Case?
Download de whitepaper."

‘’Kijk bijvoorbeeld naar onderzoeken wat de consument vindt van duurzaamheid en de rol van bedrijven daarin. Die consument is zich er ook steeds meer van bewust of een bedrijf zich probeert groen te wassen, of daadwerkelijk met impact bezig is.”

Het vervolg.

De Business Case is afgerond, en dan?

Aan u de keuze of u vervolgens zelfstandig aan de slag gaat, of samen met Casty. Wanneer u voor een samenwerking kiest, verwachten we wederzijdse commitment. Casty biedt deskundige begeleiding en zorgt dat het plan effectief geïmplementeerd wordt. Laat MVO-beleid in ieder geval niet langer overschaduwen door aandacht voor de dagelijkse operatie.

Casty heeft tijd en expertise om uw organisatie aan een allesomvattend MVO-beleid te helpen. Hierin streven we naar een balans tussen people, planet en profit. Daarnaast helpen wij u bij ontwikkeling, prioritering of uitvoering van specifieke deelgebieden binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij vinden het leuk om u en uw team hierin te begeleiden en  coachen.

Casty als adviseur

Casty Consult deelt enthousiast haar kennis over verantwoord én duurzaam ondernemen bij grote en kleine organisaties. Een specifiek vraagstuk? Ook dan helpen wij graag.

Casty als projectmanager

Casty zorgt voor een geolied proces, met significant en duurzaam resultaat op gebied van people, planet en profit. We werken intensief samen.

Casty als coach

Wij ondersteunen u in ontwikkeling, prioritering of uitvoering van (specifieke deelgebieden binnen) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Meer weten of direct van start?