bootstrap button

WERK MAKEN VAN MVO BELEID

Werk maken van MVO beleid, het staat al zo lang op uw lijstje! Maar waar begint u? Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe zorgt u er voor dat een MVO beleidsplan gestructureerd wordt opgesteld en uitgevoerd?

Casty Consult helpt u daar graag bij.

06 - 5061 7286

Harmonieus ondernemen


Over Casty Consult

Werk maken van goed MVO beleid, het staat al zo lang op uw lijstje! Maar waar begint u? Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe zorgt u er voor dat een MVO beleidsplan gestructureerd wordt uitgevoerd? Casty Consult helpt u daar graag bij. We begeleiden uw totale MVO verbetertraject of een deel ervan. Casty snapt dat dit afhangt van de beschikbaarheid van uw eigen tijd, mensen en middelen.


Filosofie

"Wij geloven dat MVO geen mode trend is, maar de standaard voor ondernemen in deze tijd. Bedrijven worden vanuit verschillende richtingen geconfronteerd met vraag naar meer verantwoord opereren. Het definiëren van beleid om gestructureerd concrete invulling te geven aan MVO wordt vaak overschaduwd door aandacht voor de dagelijkse operatie.

Casty Consult staat voor een praktische en pragmatische aanpak: door heldere doelstellingen te formuleren en daaraan behapbare maatregelen te koppelen kan er door ieder bedrijf, ongeacht de grootte, resultaat worden behaald."


Wat Casty biedt

Casty voert samen met u een ‘nulmeting’ uit en analyseert de uitkomst. Op basis van de bevindingen volgt een MVO adviesrapport op maat. Kunt u zich vinden in de behapbare maatregelen die in het rapport naar voren komen? Dan levert Casty ook graag het ‘plan van aanpak’, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de VO doelstellingen in uw bedrijf zullen worden verwezenlijkt. Ook het eigenlijke projectmanagement is bij ons in goede handen. En tot slot verzorgt Casty ook graag (delen van) de uitvoer van het plan.Nulmeting

Inventarisatie van de huidige situatie in de vorm van interview en enquete: dit is uitgangspunt voor het formuleren van een missie, visie en verder MVO beleid. De nulmeting is de eerste stap in het verbeterproces:
waar staat u en wat wilt u? 

Advies

Op basis van de nulmeting ontvangt u gericht MVO beleidsadvies. Wat zijn de voornaamste verbeterpunten binnen uw bedrijf? Is er ‘low hanging fruit’? Welke maat-regelen passen bij uw bedrijf? Welke inspanningen vraagt het?

Plan van aanpak

In de rol van (of samen met) uw projectleider benoemt Casty realistische doelstellingen t.a.v. van uw MVO project en wordt per deelgebied omschreven hoe, door wie, in welk tijdsbestek en voor welk budget het project ten uitvoer wordt gebracht.

Uitvoering

Ontbreekt het u aan tijd of expertise? Casty helpt graag bij de uitvoering van uw MVO beleid. Van het opstellen van een MVO jaarverslag tot het doen van audits, aanvragen van certificering en subsidies, tot voorlichting aan uw personeel.


OVER GERARD VAN DER WERFF

Drijvende kracht achter Casty is Gerard van der Werff. Met zijn 40 jaar management-ervaring in de retail, wholesale en logistieke dienstverlening koos Gerard er nog niet zo lang geleden voor om zich 100% bezig te gaan inzetten voor ‘duurzaam ondernemen’. Naast zijn persoonlijke aanpak en zakelijke expertise onderscheidt Gerard zich als MVO adviseur vooral door zijn vermogen om commerciele belangen te combineren met ideologische MVO visie. Het is Gerard's missie om binnen uw bedrijf een harmonieus evenwicht te laten ontstaan tussen:

PEOPLE, PLANET & PROFITInteview Gerard

CONTACT FORMULIER


Stuur Casty vandaag nog een bericht en maak een vrijblijvende afspraak. Ontdek welke ondersteuning Casty Consult uw bedrijf kan bieden bij het opstellen en uivoeren van MVO doelstellingen!UIT HET VAK

Andre Nijhof, hoogleraar Sustainable Business en Stewardship aan Nyenrode:
“Het zit hem niet in de omvang van een bedrijf, maar in de overtuiging.”

Leen Zevenbergen, serial entrepreneur en mede-oprichter B-lab Europe:
“Duurzaam handelen gaat veel verder dan alleen maar groen, alleen maar elektrische auto’s , LED verlichting of afval scheiden. Het gaat om ons totale gedrag. Dat toekomstgericht moet worden. Precies. En het laatste goede nieuws; bedrijven die duurzaam opereren maken allemaal meer winst op de lange termijn.
En da’s helemaal mooi.”

Bart Brüggenwirth, marketeer en founding partner van b-open:
“Bedrijven zijn op tal van fronten serieus bezig met MVO. Vaak gebeurt dat nog onder de radar, omdat ze denken dat de consument er geen interesse in heeft. Ze onderschatten daarmee de consument. Die verwacht niet alleen van bedrijven dat ze duurzaam ondernemen, maar wil ook gefaciliteerd en geïnspireerd worden om
zelf duurzamer te leven.”

Mobirise
Casty Consult

Prins Clauslaan 33
3818 ZC Amersfoort
Nederland

Contact

Email:
Tel: : 033-4631001
Mob: 06-50617286

Gegevens

KvK: 32117291
BTW: NL8169.05.393.B01
Linkedin